Calendar

2020

  • Liberia:  January 16 – 25
  • Ethiopia: March 4 – 15 Canceled due to COVID-19
  • Tanzania: April 16 – 25 Canceled due to COVID-19
  • CSI 16th Annual Gala: September 10.  Minneapolis Event Center, Minneapolis
  • Mexico: October 2 – 7
  • Ethiopia: October 21 – November 1
  • Tanzania: November 12 – 21